Όμιλος Ευρωκλινικής - Ευρωκλινική Αθηνών - Ευρωκλινική Παίδων

Όμιλος Ευρωκλινικής - Ευρωκλινική Αθηνών - Ευρωκλινική Παίδων

Κλινική
Διεύθυνση: 

Αθανασιάδου 9 ( πάροδος Δημ. Σούτσου ) 210-6416600 Fax 210-6416555 - Ευρωκλινική Αθηνών

Λεμεσού 39-41 & Αχαρνών 209 210-8691900 Fax 210-8961950 - Ευρωκλινική Παίδων

Κύριο Τηλέφωνο: 
2106416600
Άλλα Τηλέφωνα: 
2108691900
Ιστοσελίδα: 
www.euroclinic.gr
Προνόμιο: 

Ιατρικές Επισκέψεις
4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των €20, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο,
στους εφημερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό)
στους εφημερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Παίδων (Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό)

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, σε όλες τις ειδικότητες ιατρών της Ευρωκλινικής Αθηνών & της Ευρωκλινικής Παίδων έναντι αντιτίμου €30 για τους Επιμελητές και €50 για τους Διευθυντές, από Δευτέρα έως Παρασκευή κατόπιν ραντεβού.
Ευρωκλινική Αθηνών: 210 6416312
Ευρωκλινική Παίδων: 210 8691911

Διαγνωστικές Εξετάσεις
40% έκπτωση σε όλες τις Διαγνωστικές εξετάσεις στα Εξωτερικά Ιατρεία της Ευρωκλινικής Αθηνών και της Ευρωκλινικής Παίδων.
Χρέωση CT, MRI και Triplex με τιμές ΦΕΚ-Δημοσίου.
CT Στεφανιογραφία στην προνομιακή τιμή των 350€.
Ειδικά για την Ευρωκλινική Παίδων: Δοκιμασία Βρογχικής Υπεραντιδραστικότητας στην προνομιακή τιμή των 120€.

Πατήστε το Συνημμένο Αρχείο για να κατεβάσετε το έγγραφο με την εκτενή προσφορά της Ευρωκλινικής Αθηνών και Ευρωκλινικής Παίδων


Συνημμένο Αρχείο: 
Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1