ΙΑΣΩ GENERAL

ΙΑΣΩ GENERAL

Γενική Κλινική
Διεύθυνση: 

Λεωφ. Μεσογείων 264, 155 62 Χολαργός

Κύριο Τηλέφωνο: 
210 6502000
Ιστοσελίδα: 
www.iaso.gr
Προνόμιο: 

• Απεριόριστες επισκέψεις σε όλες τις Ιατρικές ειδικότητες, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, κατόπιν ραντεβού, στην προνομιακή τιμή των 20€
• Τιμές ΦΕΚ σε όλες τις αιματολογικές-βιοχημικές εξετάσεις.
Εξαιρούνται μεμονωμένες εξειδικευμένες εξετάσεις, στις οποίες εφαρμόζεται έκπτωση 20% επι του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
• Τιμές ΦΕΚ σε Triplex καρδιάς & αγγείων
• Γενικοί υπέρηχοι στην τιμή των 30€ , στους υπερήχους με ελαστογραφία έκπτωση 20% επί του ιδιωτ.τιμοκαταλόγου
• Ψηφιακή μαστογραφία άμφω στην τιμή των 50€
• Αξονική τομογραφία στην τιμή των 60€, με εξαίρεση τις ειδικές αξονικές τομογραφίες
• Μαγνητική τομογραφία στην τιμή των 190€
• Απορρόφηση του ΦΠΑ σε εσωτερικούς ασθενείς


Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1