ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΥΙΟΙ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΥΙΟΙ

Σχολή οδηγών
Διεύθυνση: 

Ελλ. Στρατιώτου 64, Πάτρα

Κύριο Τηλέφωνο: 
2610 421625
Ιστοσελίδα: 
www.verikios.gr
Email: 
verikiosagelos@yahoo.gr
Προνόμιο: 

Έκπτωση 20% στις παρεχόμενες υπηρεσίες νέων διπλωμάτων


Χάρτης: 

----- Aυτοκίνητο
----- 20