ΚΑΛΛΟΝΗ

ΚΑΛΛΟΝΗ

Μικροβιολογικό εργαστήριο
Διεύθυνση: 

Kαλλονή, Λέσβος

Κύριο Τηλέφωνο: 
22530 24245
Άλλα Τηλέφωνα: 
fax: 22530 24241
Email: 
iskountas@gmail.com
Προνόμιο: 

Δωρεάν Check Up
Αίματος (Γεν.αίματος, σάκχαρο-ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL)
Γεν. Ούρων
Τιμές ΦΕΚ σε όλες τις εξετάσεις


Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1