ΠΕΤΡΙΔΗΣ Δ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ Δ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Πολιτικός μηχανικός
Διεύθυνση: 

Μοσχονησιών 31, Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Κύριο Τηλέφωνο: 
2310 417 441 - 3
Άλλα Τηλέφωνα: 
Fax: 2310 402 537
Ιστοσελίδα: 
www.ergodesign.com.gr
Email: 
pashalis@ergodesign.com.gr
Προνόμιο: 

25% Έκπτωση σε:
1) Υπηρεσίες εκτιμήσεων ακινήτων
2) Τακτοποίηση αυθαίρετων
3) Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης
4) Υπηρεσίες έκδοσης άδειας οικοδομής
5) Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευής οικοδομικού έργου
6) Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών - στατικών μελετών


Tags:

Χάρτης: 

----- Διάφορα
----- 17