ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαγνωστικό Εργαστήριο Αίματος
Διεύθυνση: 

Πλ. Ελευθερίας 2, Χανιά, Κρήτη

Κύριο Τηλέφωνο: 
2821050565
Άλλα Τηλέφωνα: 
Fax: 2821050567
Ιστοσελίδα: 
www.mikroviologikoxania.gr/
Email: 
drmaringr@hotmail.com
Προνόμιο: 

Γενική αίματος από 5.00€ στα 2.50€
Σάκχαρο από 2.26€ στα 2.03€
Ουρία από 2.26€ στα 2.03€
Κρεατινίνη από 4.05€ στα 3.65€
Ουρικό οξύ από 2.88€ στα 2.59€
Χοληστερίνη από 2.88€ στα 2.59€
HDL Χοληστερόλη από 4.75€ στα 4.28€
LDL Χοληστερόλη από 4.75€ στα 4.28€
Τριγλυκερίδια από 4.49€ στα 4.04€
SGOT από 4.49€ στα 4.04€
SGPT από 4.49€ στα 4.04€
γGT από 5.02€ στα 4.52€
Αλκαλική Φωσφάταση από 5.02€ στα 4.52€
TSH από 12.38€ στα 11.14€
Γενική ούρων από 1.76€ στα 1.58€
Τροπονίνη (υψηλής ευαισθησίας) από 45.00€ στα 29.00€


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1