ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

Ακτινολογικό Εργαστήριο
Διεύθυνση: 

Παναγούλη Αλέκου 34, Λάρισα

Κύριο Τηλέφωνο: 
2410626869
Άλλα Τηλέφωνα: 
Fax: 2410626869
Email: 
adrianos.lekkas@gmail.com
Προνόμιο: 

Ακτινογραφία έκαστη λήψη 25€
Ακτινογραφίες 2 λήψεις 30€
Οστεοπόρωση 60€
Μαστογραφία 80€
ECHO άνω κοιλίας - Νεφρών 50€
ECHO άνω και κάτω κοιλίας 70€
ECHO κάτω κοιλίας 40€
ECHO ενός οργάνου 40€
TRIPLEX 50€


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1