ΒΑΜΒΑΡΑΠΗ - ΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΜΒΑΡΑΠΗ - ΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ

Μικροβιολόγος
Διεύθυνση: 

Βενιζέλου Ελευθέριου 5, 811 00 Μυτιλήνη Λέσβος

Κύριο Τηλέφωνο: 
2251041047
Άλλα Τηλέφωνα: 
Fax: 2251041047 | Κιν.: 6974434278
Email: 
mvamvarapi@gmail.com
Προνόμιο: 

Γενική αίματος (αιμοδιάγραμμα) από 10€ στα 8€
TSH από 15€ στα 12€
Κρεατινίνη ορού από 8€ στα 4ε
PSA από 20€ στα 15€


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1