ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ακτινολογικό Εργαστήριο
Διεύθυνση: 

Αρμένη-Βράιλα Πέτρου 11, 491 00 Κέρκυρα

Κύριο Τηλέφωνο: 
2661037905
Email: 
cmichala@otenet.gr
Προνόμιο: 

ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 20-30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 90
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ Υ/Γ ΜΑΣΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΟΓΡΑΦΙΑ, 3D-4D (ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ) 60
TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ (ΚΑΤΩΤΙΔΩΝ-ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 60-80
ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ή ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ)
Υ/Γ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΝΩ –ΚΑΤΩ) 60-80
Υ/Γ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ 50
ΚΟΛΠΙΚΑ Υ/Γ 50
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 50


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1