Αktina Prime Tours

Αktina Prime Tours

Τουριστικό Γραφείο
Διεύθυνση: 

Φιλελλήνων 28, Αθήνα

Κύριο Τηλέφωνο: 
2103220620
Άλλα Τηλέφωνα: 
2103220623.
Ιστοσελίδα: 
www.aktinaprime.gr
Email: 
info@aktinaprime.gr
Προνόμιο: 

5% επί των αναγραφόμενων τιμών, για εκδρομές, κατά την καλοκαιρινή περίοδο..


Συνημμένο Αρχείο: 
Χάρτης: 

----- Τουρισμός
----- 13