«ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»

Οι δύο πρώτες μας εκπομπές στο κανάλι Ε