«ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»

Η τρίτη μας εκπομπή στο κανάλι Ε