Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Η κοπή της Βασιλόπιτας για το 2014

Στις 6/2/2014 πραγματοποιήθηκε η κοπή της Βασιλόπιτας από τον Πρόεδρο της εταιρίας κ. Δούκα Παλαιολόγο. Το φλουρί της πίτας έτυχε στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας κ. Βασίλειο Μουντάκη. Η "ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα ξεκινάει δυναμικά την νέα χρονιά, υποσχόμενη ακόμα περισσότερα ΠΡΟΝΟΜΙΑ!