«ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»

Η τέταρτη μας εκπομπή στο κανάλι Ε