ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ

Η "ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα είναι... ΠΑΝΤΟΥ

Η “Προνόμιο με κάρτα” συμμετείχε στην Έκθεση Κερνάμε Ελλάδα, που διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού στις 14,15 και

16 Μαρτίου στο Κλειστό Γήπεδο ΤΕΙ Λάρισας. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για το προϊόν και τους δόθηκε η δυνατότητα να τ αποκτήσουν την οικογενειακή προνόμιο με κάρτα σε προνομιακή τιμή.