ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΛΙΟΥ

Διαγνωστικά εργαστήρια
Διεύθυνση: 

Αγίου Φανουρίου 54, Ίλιον, 13122, ΑΤΤΙΚΗΣ

Κύριο Τηλέφωνο: 
2102636648
Άλλα Τηλέφωνα: 
Fax: 2102636648
Ιστοσελίδα: 
www.diagnostikaergastiriailiou.blogspot.gr
Email: 
diagnostika.iliou@gmail.com
Προνόμιο: 

T3-T4-TSH=23,00€

PSA=12,00€

Γενικη αίματος-γενικη ούρων-ΤΚΕ- σακχαρο- ουρία - κρεατινίνη- ουρικό οξύ - Fe- τριγλυκερίδια - χοληστερίνη - HDL - LDL - SGOT-SGPT - LDH =23,00€

Γ.αίματος- σάκχαρο - χοληστερίνη - τριγλυκερίδια - ουρικό οξύ - γενική ούρων =13,00€


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1