ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗ Β. - ΧΕΛΙΔΩΝΗ Α. - ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΕ

ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗ Β. - ΧΕΛΙΔΩΝΗ Α. - ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΕ

Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Διεύθυνση: 

Ασκληπιού 41, Άγιος Νικόλαος, 412 22 Λάρισα

Κύριο Τηλέφωνο: 
2410612178
Άλλα Τηλέφωνα: 
Fax: 2410612187 | Κιν.: 6974313300
Ιστοσελίδα: 
www.mydoctorthessalia.gr/
Email: 
bloodtest15@gmail.com
Προνόμιο: 

Γενική εξέταση αίματος 2,88€
Σάκχαρο 2,26€
Χοληστερίνη 2,88€
Τριγλυκερίδια 4,49
HDL - χοληστερίνη 4,75€
LDL - χοληστερίνη 4,75€
Ουρία 2,26€
Κρεατινίνη 4,05€
ουρικό οξύ 2,88€
SGOT 4,49€
SGPT 4,49€
PSA (για άνδρες) 15€
Γενική ούρων 1,76€
Καλλιέργεια ούρων 5,22€
Fe ορού (σίδηρος) 3,43€
Φερριτίνη ορού 9,51€


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1