Ρεοδιάγνωση

Ρεοδιάγνωση

Διαγνωστικό-Θεραπευτικό-Ερευνητικό Κέντρο
Διεύθυνση: 

Ελ. Βενιζέλου 309, Καλλιθέα 17674

Κύριο Τηλέφωνο: 
210 9412140
Άλλα Τηλέφωνα: 
fax: 2117408250
Ιστοσελίδα: 
www.reodiagnosi.gr
Email: 
info@reodiagnosi.gr
Προνόμιο: 

-Μέτρηση κεντρικής κυκλοφορίας του αίματος και της καρδιακής λειτουργικότητας με την αναίμακτη Ρεοκαρδιογραφία με έκπτωση 30% (42€ από 60€).
-Μέτρηση εγκεφαλικής μικροκυκλοφορίας του αίματος με την αναίμακτη Ρεοεγκεφαλογραφία με έκπτωση 30% (120€ από 175€).
-Μέτρηση της κυκλοφορίας του αίματος στα άνω ή και κάτω άκρα με την αναίμακτη Ρεοαγγειογραφία με έκπτωση 30% (39€ από 55€).
-Διάγνωση φλεβικής ανεπάρκειας και του βαθμού της με την αναίμακτη Ρεοφλεβογραφία στα 15€ από 45€.


Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1