ΔΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

ΔΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Κέντρο ελαστικών
Διεύθυνση: 

Καρακάνδα 131, Αμαλιάδα

Κύριο Τηλέφωνο: 
26220 21204
Άλλα Τηλέφωνα: 
6932 965 615
Email: 
xskorpios45@gmail.com
Προνόμιο: 

Eργασία 50%
Ελαστικά 20-35%


Χάρτης: 

----- Aυτοκίνητο
----- 20