Βαγενά Γεωργία

Βαγενά Γεωργία

Ηλεκτρολογικό υλικό
Διεύθυνση: 

Αργυρουπόλεως 27, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Κύριο Τηλέφωνο: 
2135 507778
Email: 
tsi37@hotmail.com
Προνόμιο: 

Έκπτωση 5% στις λάμπες
Έκπωση 10% στην εργασία


Χάρτης: 

----- Ηλεκτρολογικά
----- 24