ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (μικροβιολογικό εργαστήριο)
Διεύθυνση: 

Μιχαήλ Αγγέλου 15, Ιωάννινα

Κύριο Τηλέφωνο: 
26510 22052
Άλλα Τηλέφωνα: 
fax:, 26510 22052
Email: 
ioanalysi@gmail.com
Προνόμιο: 

- Γενικός έλεγχος 30€ (Γενική αίματος ΤΚΕ, σάκχαρο, ουρία, κρεατίνη, ουρικό οξύ, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, CDL, SGOT, SGPT, γενική ούρων)
- Έκπτωση 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου
- Έκπτωση 10% επί του κρατικού τιμολογίου - Αιμοληψία κατ΄οίκον δωρεάν


Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1