"ΠΡΟΛΗΨΗ" ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

"ΠΡΟΛΗΨΗ" ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κυτταρολογικό διαγνωστικό εργαστήριο
Διεύθυνση: 

Ασκληπιού 26, Λάρισα

Κύριο Τηλέφωνο: 
2410 621 066
Άλλα Τηλέφωνα: 
Fax: 2410 231 386
Προνόμιο: 

30% Έκπτωση επί των τιμών


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1