ΦΑΤΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΦΑΤΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Λογιστικές υπηρεσίες
Διεύθυνση: 

Κοζάνης 30 - Γιαννούλη, Λάρισα

Κύριο Τηλέφωνο: 
2410 593 633
Άλλα Τηλέφωνα: 
Fax: 2415 004 224
Email: 
kostasfat75@gmail.com
Προνόμιο: 

10% Έκπτωση σε λογιστικές - φορολογικές υπηρεσίες
5% Έκπτωση σε ασφαλιστικές υπηρεσίες
Η προσφορά ισχύει έως 31/12/2014


Tags:

Χάρτης: 

----- Λογιστικά
----- 25