ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Μικροβιολογικό εργαστήριο
Διεύθυνση: 

Αγαπητού 1, Ναύπλιο, 21100, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Κύριο Τηλέφωνο: 
27520 268 36
Άλλα Τηλέφωνα: 
Fax: 27520 979 13
Email: 
pkal@otenet.gr
Προνόμιο: 

Χρέωση εξετάσεων με τιμές ΦΕΚ


Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1