ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ορθοπεδικός τραυματιολόγος
Διεύθυνση: 

Κωνσταντινουπόλεως 5, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ

Κύριο Τηλέφωνο: 
2251047967
Προνόμιο: 

Επικοινωνήστε


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1