ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ Γ.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ Γ.

Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος
Διεύθυνση: 

Φραντζή Αμβροσίου & Μελιού, Κυπαρισσία, 24500, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Κύριο Τηλέφωνο: 
2761025520
Άλλα Τηλέφωνα: 
6944150900
Email: 
akriv.pan@yahoo.gr
Προνόμιο: 

Γενική αίματος από 10€ στα 5€
ΤΚΕ από 5€ στα 3€
Σάκχαρο από 5€ στα 3€
Ουρία από 5€ στα 3€
Ουρικό Οξύ από 5€ στα 3€
Κρεατινίνη από 5€ στα 4€
Χοληστερίνη από 5€ στα 4€
Τριγλυκερίδια από 5€ στα 4€
HDL από 5€ στα 4€
LDL από 5€ στα 4€
SGOT από 5€ στα 3€
SGPT από 5€ στα 3€
γGT από 5€ στα 3€
ALP από 5€ στα 3€
CPK από 5€ στα 3€
LDH από 5€ στα 3€


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1