ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κυτταρολογικο εργαστηριο
Διεύθυνση: 

Πατρέως 51, Πάτρα, 26221

Κύριο Τηλέφωνο: 
2610222827
Προνόμιο: 

1. PAP TEST 30€
2. Ειδικές εξετάσεις παρακέντησης υγρών 50€
3. Κυτταρολογική ούρων (υγρή φάση) 60€


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1