ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Π.

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Π.

Κυτταρολόγος
Διεύθυνση: 

Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α 27, Πάτρα

Κύριο Τηλέφωνο: 
2610222314
Email: 
chrsaran@gmail.com
Προνόμιο: 

Επικοινωνήστε


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1