ΤΡΥΠΑΚΗ ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ Μ. ΚΑΔΙΑΝΗ

ΤΡΥΠΑΚΗ ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ Μ. ΚΑΔΙΑΝΗ

Μικροβιολόγος
Διεύθυνση: 

Ν. Πλαστήρα 113 Ηράκλειο Κρήτη

Κύριο Τηλέφωνο: 
2810283280
Άλλα Τηλέφωνα: 
Fax: 2810283280 - Κιν.: 6979778565
Προνόμιο: 

Δωρεάν: Σάκχαρο - Ουρία
Όλες οι μικροβιολογικές - βιοχημικές - αιματολογικές - ανοσολογικές εξετάσεις με χρεώσεις κρατικού τιμολογίου


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1