ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Π. 'ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΟ'

ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Π. 'ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΟ'

Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Διεύθυνση: 

Σ. Δημητρακάκη 31, 741 00 Ρέθυμνο, Κρήτη

Κύριο Τηλέφωνο: 
2831042202
Άλλα Τηλέφωνα: 
Fax: 2831042203
Προνόμιο: 

Τιμή ΕΟΠΥΥ στις περισσότερες εξετάσεις


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1