ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΙΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΙΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Μικροβιολόγος
Διεύθυνση: 

Τσιριγώτη 3, 341 00 Χαλκίδα Εύβοια

Κύριο Τηλέφωνο: 
2221082582
Άλλα Τηλέφωνα: 
Fax: 2221082082 | Κιν.: 6977297159
Email: 
v.christo123@hotmail.com
Προνόμιο: 

Δωρεάν γενική αίματος
Δωρεάν εξέταση σακχάρου
Δωρεάν γενική ούρων

Γενική αίματος από 10€ στα 5€
SGOT, SGPT, γGT, LLP από 30€ στα 25€
Ουρία - Κρεατινίνη από 10€ στα 6,5€
Κ, Na, Ca, Μg από 30€ στα 20ε
Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, OHDL, LDL 20€
PT - INR 10€
Ουρ. οξύ 5€
T3. T4. TSH από 40€ στα 33€
PS4 από 41,91€ στα 15€
Όλες οι υπόλοιπες εξετάσεις θα τιμολογούνται με τις τιμές του κρατικού τιμολογίου


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1