ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Διεύθυνση: 

Γιαννακού Γεωργίου 14, 722 00 Ιεράπετρα, Κρήτη

Κύριο Τηλέφωνο: 
2842026700
Άλλα Τηλέφωνα: 
Fax: 2842089625
Email: 
symnianaki@gmail.com
Προνόμιο: 

Γενική αίματος 10€
Σάκχαρο 3€
Ουρία 3€
Κρεατινίνη 4€
Ουρικό οξύ 3€
Χοληστερίνη 3€
Τριγλυκερίδια 5€
HDL 5€
LDL 5€
Sgot 5€
Sgpt 5€
γGt 5€
CPK 5€
TSH 12,50€
Hbalc 7€
Σίδηρος 3,5€


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1