ΠΑΝΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΝΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Διεύθυνση: 

340 07 Σκύρος Ευβοίας

Κύριο Τηλέφωνο: 
2222091217
Άλλα Τηλέφωνα: 
Fax: 2222091217 | Κιν.: 6946050058
Email: 
paneri.ioanna@gmail.com
Προνόμιο: 

Δωρεάν Γενική ούρων
Δωρεάν ΤΚΕ, Fe
Δωρεάν HDL
Δωρεάν LDL
Γενική αίματος από 15€ στα 10€
Σάκχαρο από 6€ στα 4€
Ουρία από 6€ στα 5€
Κρεατινίνη από 6€ στα 5€
UA από 6€ στα 4€
Cα από 7€ στα 5€
Χοληστερίνη από 6€ στα 5€
Τριγλυκερίδια από 6€ στα 5€
SGOΤ από 6€ στα 5€
SGPT από 6€ στα 5€
γ-GT από 6€ στα 5€
ALP από 6€ στα 5€
Φεριτίνη από 20-25€ στα 15€
Β12 από 20€ στα 15€
TSH από 20€ στα 15€
FT4 από 20-25€ στα 15€


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1