ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Μικροβιολογικά εργαστήρια
Διεύθυνση: 

Ιονίου Βουλής 7, 491 00 Κέρκυρα

Κύριο Τηλέφωνο: 
2661048401
Άλλα Τηλέφωνα: 
Fax: 2661048402
Email: 
zervopj@otenet.gr
Προνόμιο: 

Τιμές ΦΕΚ 1991
Γεν. αίματος 2.88€
Σάκχαρο 2.26€
Ουρία 2.26€
Κρεατινίνη 4.05€
Χοληστερόλη ολική 2.88€
Τριγλυκερίδια 4.49€
HDL 4.75€
LDL 4.75€
Γεν. ούρων 1.76


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1