ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γενικός Ιατρός
Διεύθυνση: 

Καβέτσου 5, Μυτιλήνη, 81100 Λέσβος

Κύριο Τηλέφωνο: 
2251027808
Άλλα Τηλέφωνα: 
Fax: 2251027808
Προνόμιο: 

Επικοινωνήστε


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1