ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ

Διαγνωστικό Κέντρο
Διεύθυνση: 

Προύσης 26, Δράμα

Κύριο Τηλέφωνο: 
2521022423
Άλλα Τηλέφωνα: 
Fax: 2521022413
Email: 
iatdiagnosi@gmail.com
Προνόμιο: 

Μαγνητική τομογραφία (έκαστη) από 236,95€ στα 190€
Αξονική τομογραφία (έκαστη) απο 71,11€ στα 50€


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1