ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΚΟΥΤΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΚΟΥΤΑ

Πρότυπο Ιατρείο Προληπτικής & Διαγνωστικής Καρδιολογίας Ε. Γρηγοριάδου Σκούτα
Διεύθυνση: 

Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα, 831 00 Σάμος

Κύριο Τηλέφωνο: 
2273025250
Άλλα Τηλέφωνα: 
Κιν.: 6972839482
Email: 
eldgrigoriadou@gmail.com
Προνόμιο: 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΘΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
ΔΩΡΕΑΝ DOPPLER ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ &ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΟ 50€ ΣΤΑ 40€
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ &ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ & ΤΡΙΠΛΕΞ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟ 90€ ΣΤΑ 80€
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΑΠΟ 80€ ΣΤΑ 70€
24ΩΡΟ ΗΟΛΤΕΡ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟ 80€ ΣΤΑ 70€
24ΩΡΟΗΟΛΤΕΡ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ 80€ ΣΤΑ 70€


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1