ΣΑΚΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΣΑΚΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Μικροβιολόγος
Διεύθυνση: 

Καβέτσου 24, Μυτιλήνη,Λέσβος

Κύριο Τηλέφωνο: 
2251028561
Email: 
strsakis@otenet.gr
Προνόμιο: 

ΔΩΡΕΑΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ+ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ+HDL+LDL+ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΑΠΟ 19,13€ ΣΤΑ 15€
ΟΥΡΙΑ+ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ+ΟΥΡΙΚΟ+Κ+Νa+ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ +ΑΛΒΟΥΒΙΝΕΣΑΠΟ 27,11€ ΣΤΑ 22€
SGOT+SGPT+γGT+ALP+ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ+ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΕΜΜΕΣΗ+ΑΜΥΛΑΣ ΑΠΟ 40€ ΣΤΑ 25€
ΣΑΚΧΑΡΟ+ΓΛΥΚΟΖΗΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 10€
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 12€ ΣΤΑ 5€
CA+R+PTH+25(OH)ritD3+Mg ΑΠΟ 50€ ΣΤΑ 40€
B12+ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ ΑΠΟ 22,45€ ΣΤΑ 20€
ΓΕΝ.ΑΙΜΑΤΟΣ+ΤΚΕ+FE+ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ+ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ ΑΠΟ 47,58€ ΣΤΑ 20€
ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ 25€
ΓΕΝ.ΑΙΜΑΤΟΣ+ΤΚΕ+CRP+LDH+CPK+ΑΜΥΛΑΣΗ+ΔΩΡΟ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΑΠΟ 35€ ΣΤΑ 25€
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ+ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ+ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 13.61€ ΣΤΑ 13€
ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 15€
TSH+FT3+FT4 ΑΠΟ 45€ ΣΤΑ 30€
FSH+LH+E2+PRL ΑΠΟ 46.36€ ΣΤΑ 35€
PG+B-Hcg ΑΠΟ 25€ ΣΤΑ 20€
TESTO+PHEA S 25€
CEA+Ca15-3+CA125 ΑΠΟ 47.51€ ΣΤΑ 35€
a-FP+Ca19-9+CEA ΑΠΟ 38.76€ ΣΤΑ 30€
CMV(IgM+IgG)+TOXO(IgM+IgG)+ΕΡΥΘΡΑ(IgM+IgG)+Anti-HCV+HbsAg+HIV+VDRL ΑΠΟ 100€ ΣΤΑ 70€
ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΝΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ


Tags:

Χάρτης: 

----- Υγεία
----- 1